مدیر گروه آمار

دکتر ابراهيم‌ نصيرالاسلامي‌
تحصیلات:  دکتری تخصصی آمار
مرتبه علمی:  استادیار گروه آمار
ایمیل:  enasiroleslami@yahoo.com
وب سایت:   https://profs.basu.ac.ir/nasiroleslami
تلفن:  10-38381601
تلفن داخلي:  106
آدرس:  همدان ، چهار راه پژوهش ، بلوار شهید فهمیده ، روبروی پارک مردم ، دانشکده علوم پایه، ورودی اصلی دانشکده راهروی پائینی (قسمت اداری) انتهای راهرو طبقه بالائی گروه زیست شناسی ، گروه آمار
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند