درباره گروه > معرفی

گروه آمار دانشگاه بو علی سینا در سال 1387 پایه گذاری شده است و در حال حاضر دانشجویان در این گروه در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل می باشند. دانشجویان پس از فارغ التحصیل از این رشته توانایی تجزیه و تحلیل آماری مسائل اقتصادی، پزشکی و صنعتی را دارا می باشند.  همچنین امادگی برخورد با مسائل خاص آماری و حل مشکلات ناشی از آن ها را دارا می باشند.

درج شده در تاریخ 1394/11/13
ابراهیم امینی سرشت
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند