English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1396/10/19
دانشجویان با غیبت ستاره دار
جهت اطلاع دانشجویان دارای غیبت ( ستاره دار )
1396/08/10
انتصاب جناب آقای دکتر یعقوب محمدی فر به عنوان سرپرست دانشگاه بوعل...
دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر یعقوب محمدی ف...
1396/07/12
جلسه معارفه
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی
 
دانشجویان با غیبت ستاره دار
جهت اطلاع دانشجویان دارای غیبت ( ستاره دار )
جلسه معارفه
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند